ติดต่อ

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด


map

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ : 128-130 ซอย 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

อีเมล : info@nidapharma.com
โทรศัพท์ : 0-2138-7524
โทรสาร : 0-2138-7527

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ @ 08:00-16:30 น.


map

โรงงาน

ที่อยู่ : 165 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์ : 035-271-777

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ @ 08:00-16:30 น.