ประวัติ

ยาคุณภาพ เพื่อชีวิตคุณภาพ

Factory

โรงงานของเรา

วิสัยทัศน์

นิด้ามุ่งมั่นเพื่อให้เป็นผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม

พันธกิจ

 1. พัฒนา ปรับปรุงและควบคุมมาตรฐานของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมอย่างต่อเนื่อง
 2. ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 3. ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา

เทคโนโลยีการผลิตที่ได้คุณภาพและการพัฒนาด้านนวตกรรม เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมที่ดีที่สุดของนิด้าไปยังผู้บริโภค คือความภูมิใจของเราตลอดมา

Plant

ประวัติความเป็นมา

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (Nida Pharma Incoporation Co.,Ltd.)เป็นในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาที่ได้มาตรฐาน และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี โดยนิด้าได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 130 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นิด้าให้ความสำคัญด้านมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ยาเสมอมา โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 นิด้าได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธาณสุข

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2551 โรงงานนิด้าย้ายไปที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งโรงงานแห่งนี้มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับสายการผลิตอาหารเสริมในอนาคต จึงนับเป็นการพัฒนาก้าวใหญ่ของนิด้า และเมื่อไม่นานมานี้ ในปี พ.ศ. 2557 นิด้ายังได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธาณสุข ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของ The Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) แสดงให้เห็นถึงการผลิตยาที่ได้มาตรฐานระดับสากลของเรา

พื้นที่โรงงานประกอบด้วยอาคารหลัก 4 อาคาร ได้แก่

 1. อาคารผลิตยาทั่วไป
 2. อาคารผลิตยาในกลุ่มเพนนิซิลลิน
 3. อาคารผลิตยาในกลุ่มเซฟาโลสปอริน
 4. ห้องปฏิบัติการ และส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในปัจจุบัน บริษัทนิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังคงดำเนินธุรกิจยาอย่างต่อเนื่อง และมีแผนการขยายธุรกิจไปสู่การผลิตอาหารเสริมอีกด้วย

Product

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเราแบ่งออกเป็น 6 หมวด ได้แก่

 • ยาฉีด
 • ยาเม็ด
 • ยาแคปซูล
 • ยาน้ำ
 • ยาหยอดตา
 • ยาครีม