สมัครงาน

รับสมัครงาน

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ามาร่วมงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ควบคุมดูแลการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ดูแลและพัฒนาระบบการตรวจสอบพื้นที่การผลิต
 • ดูแลและพัฒนาระบบควบคุมบันทึกการผลิต
 • ดูแลและรวบรวมเอกสารการทบทวนผลิตภัณฑ์ประจำปี (Product annual review)
 • ดำเนินการและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับ Process Validation, Cleaning Validation, Risk Management
 • แก้ไขปัญหาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP/PICs
 • หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน Quality Management จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานที่โรงงาน อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ได้
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้

หลักฐานการสมัคร

 • ประวัติส่วนตัว (Resume) ที่มีรูปถ่าย
 • สำเนา Transcript 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน 1 ชุด
ลักษณะงาน

 • ดูแล บำรุงรักษาระบบเครื่องกล ไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจซ่อมเครื่องจักรในสายการผลิต
 • ดูแลระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป ในสาขาช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า หรือสาขาช่างทุกสาขา
 • สามารถทำงานที่โรงงาน อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ได้
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้

หลักฐานการสมัคร

 • ประวัติส่วนตัว (Resume) ที่มีรูปถ่าย
 • สำเนา Transcript 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานมาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 • อีเมล: hr@nidapharma.com
 • จดหมาย: 165 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 035-271-777